Wystawy

Wystawa:  Pisz życie światłami

Wystawa powstała dla uczczenia 25. rocznicy śmierci o. Honoriusza. Całość obchodów poznańskich Fundacja przygotowywała we współpracy z poznańskim oddziałem IPN.  Z Funduszy IPN przygotowano wystawę prezentowaną na dziedzińcu kościoła Dominikanów w Poznaniu.

Część zewnętrzna opowiadała historię Polski w latach życia o. Honoriusza i nosi tytuł „Wobec opresji. Zmagania o godność, wolność i sprawiedliwość”. Tę część opracowały – Agnieszka Łuczak i Aleksandra Pietrowicz (IPN). Projekt i wykonanie plastyczne – Teodor Jeske-Choiński. Część biograficzną zatytułowaną „Pisz życie światłami – zawsze” opracował i wykonał Bolesław Musierowicz. Wybór materiałów i koncepcja merytoryczna – Stanisława Borowczyk. Autorem większości zdjęć jest Grzegorz Pierzchała.

Wystawa: Wobec opresji

Wystawa: Jak żyć prawdą

Kwerenda archiwalna i scenariusz – Stanisława Borowczyk
Projekt graficzny – Jacek Antowski
Prace komputerowe – Krzysztof Jankowski