W pamięci stron rodzinnych

Ojciec Honoriusz patronem szkół w Duczyminie!

Uchwałą Rady Gminy Chorzele Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Duczyminie nadano imię Ojca Honoriusza Kowalczyka.

Jest to wynik prawie dziesięcioletniej pracy nauczycieli, dyrektora szkół oraz przedstawicieli Fundacji. W tym czasie uczniom szkół Fundacja przyznawała stypendia, a ich wręczenie stawało się okazją do prezentacji osoby i wartości, które kształtowały życie oraz pracę Ojca Honoriusza. Uczniowie, rodzice, Rada Pedagogiczna i przedstawiciele gminy stopniowo poznawali piękną, choć dramatyczną historię życia ich krajana.