Media

Spotkanie z kulturą

Radio Poznań

Audycja Barbary Miczko-Malcher

Duszpasterz wolności

Film Telewizji Poznań

scenariusz i reżyseria
Grażyna Wrońska i Piotr Libicki