Historia Fundacji

 

FUNDACJA im. O. Honoriusza Kowalczyka

Życie O. Honoriusza i Jego służba stały się inspiracją do założenia przez Klasztor OO. Dominikanów w Poznaniu fundacji Jego Imienia. Celem Fundacji jest wspieranie misji Zakonu Dominikanów oraz prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej i edukacyjnej w duchu dominikańskiego posłannictwa. W swej pracy Fundacja opiera się przede wszystkim na laikacie. Jej zadaniem jest wspomaganie różnych inicjatyw społecznych i gospodarczych, które służyłyby urzeczywistnianiu głównego celu Fundacji – i takie zadania Fundacja podejmuje, opierając się na bezinteresownej pracy wielu ludzi. W dalszym ciągu liczymy na współpracę ze strony środowisk i pojedynczych osób.

  • Fundację ustanowiono aktem notarialnym z dnia 5 października 1992 Fundatorem jest Zakon Dominikański.
  • Pierwszy statut Fundacji podpisali Ojcowie – Fundatorzy: Andrzej Chlewicki, Jan Góra, Tadeusz Klichowicz, Józef Michalczewski, Józef Pociecha, Edward Potworowski.
  • W skład pierwszego Zarządu Fundacji weszli: Tadeusz Kieliszewski (prezes), Jan Góra (wiceprezes), Mariola Kowalska (sekretarz), Krystyna Samol i Tadeusz Klichowicz (członkowie).
  • 5 kwietnia 2006 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.
  • W roku milenijnym 2000 w Poznaniu i Wylatowie postawiono oraz poświęcono kamienie upamiętniające oddane Bogu i ludziom życie oraz tragiczną śmierć Ojca Honoriusza. Wydano też publikację pt. DUSZ PASTERZ OJCIEC HONORIUSZ. Publikację tę w poprawionej i poszerzonej wersji wydano później pt. OJCIEC HONORIUSZ.
  • Ojcu Honoriuszowi poświęcono cztery wystawy opracowane i zaprezentowane w Poznaniu, Mławie i Przasnyszu.
  • Ważnym obszarem działania Fundacji jest pomoc stypendialna, która w różnej formie pojawiła się tuż po śmierci o. Honoriusza i jest nadal kontynuowana.
  • W ramach Fundacji działa Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii im. Honoriusza Kowalczyka OP. Wcześniej, przez szereg lat, w ramach Fundacji działał Dominikański Ośrodek Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych.

Wpłacając 1,5 % od swojego podatku możesz wesprzeć działania Fundacji.

Konto: PL 56 1050 1520 1000 0022 7780 0088
ING Bank Śląski SA
Oddz. w Poznaniu

KRS: 0000038375
NIP: 778 133 1272