Stypendium Ojca Honoriusza

Inicjatywy pomocy stypendialnej dla osób potrzebujących pojawiły się prawie natychmiast po śmierci o. Honoriusza, jeszcze przed powstaniem Fundacji i miały na celu promowanie postaw zgodnych ze społeczną nauką Kościoła i pomoc rodzinom. Idea solidarności z potrzebującymi była bardzo silnie związana z postawą i nauczaniem o. Honoriusza, jak również całego duszpasterstwa Dominikanów.

Fundusz stypendialny tworzy się z wpłat osób rozumiejących potrzebę solidarności społecznej w kształceniu dzieci i młodzieży.

Przez kilka lat Konwent Profesorów akademickich przyznawał stypendia dla studentów, którzy swoim działaniem wpisywali się w zasady życiowe, jakie głosił o. Honoriusz.

Przez wiele lat regularnie wypłacano stypendium wspierające rodzinę wielodzietną (wywodzącą się z kręgu duszpasterstwa o. Honoriusza) oraz stypendium dla osoby niepełnosprawnej. W obu przypadkach fundusze pochodziły ze składek społecznych.

Od 2005 roku, z inicjatywy matki tragicznie zmarłej Wilmy uczennicy poznańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Magdaleny ustanowiono stypendium dla uczniów gimnazjum i szkoły średniej. Wpłaty na rzecz stypendium ze strony Rodziny i Przyjaciół Wilmy były dokonywane przez dziesięć lat i wyniosły ponad 100 000 zł.

Bardzo sobie cenimy wyżej opisany obszar działalności Fundacji, ponieważ jest on świadectwem żywej wrażliwości społecznej, o którą w swej pracy duszpasterskiej tak troszczył się o. Honoriusz. Kontynuacja tych działań zależy od zainteresowania i działalności różnych ludzi. Liczymy na wsparcie tej społecznej inicjatywy.


Wpłat na stypendia można dokonywać na konto Fundacji z dopiskiem: Stypendium o. Honoriusza.


Konto Fundacji: 56 1050 1520 1000 0022 7780 0088