Pielgrzymki do Wylatowa

Wylatowo_0
W autobusie
Wylatowo_00
Wyremontowany kościół w Wylatowie
Wylatowo_1
Krzyż postawiony przez Cegielszczaków na miejscu wypadku w Wydartowie
Wylatowo_1a
W drodze do Wylatowa zatrzymujemy się przy krzyżu na krótką modlitwę
Wylatowo_1b
Przy krzyżu
Wylatowo_1c
Obok krzyża o. Honoriusza krzyż Waldemara, który zginął tu w 2001 r.
Wylatowo_2
Ustawienie ciężkiego głazu mającego kształt sopla – to było bardzo trudne i niebezpieczne zadanie

Wydartowo – Wylatowo

Systematyczne wyjazdy do Wylatowa rozpoczęły się od roku 2000, kiedy to na wzgórzu przed drewnianym kościołem postawiliśmy kamienny obelisk mający utrwalać pamięć, że na tym terenie 17 kwietnia 1983 roku wydarzył się dziwny wypadek, w którym zginął duszpasterz akademicki i nieformalny Duszpasterz ruchu niepodległościowego w Poznaniu – o. Honoriusz Kowalczyk OP. Był to teren działalności bezpieki, gdzie półtora roku później zginął ks. Jerzy Popiełuszko.
W latach strajków studenckich i potem Solidarności oraz stanu wojennego Ojciec Honoriusz stopniowo stawał się w Poznaniu najbardziej rozpoznawalną postacią i niekwestionowanym autorytetem. Był też inwigilowany przez UB i straszony. Poznaniacy przyjęli jego wypadek jako zabójstwo polityczne, czemu dali wyraz tłumnie (mimo stanu Wojennego) uczestnicząc w pogrzebie Ojca Honoriusza 12 maja 1983 roku.


W roku Jubileuszowym postanowiliśmy uczcić pamięć o. Honoriusza i postawiliśmy dwa kamienie – pomniki w Wylatowie i Poznaniu. Od tej pory w rocznicę wypadku co roku przyjeżdżamy do Wylatowa, aby uczestniczyć we Mszy świętej, a potem niekiedy skręcamy na Lednicę. Kiedyś zaprosił nas ks. prałat dr Bronisław Michalski do swojej siedziby przy bazylice w Trzemesznie. Plebania musiała udźwignąć najazd dwóch dużych autokarów!


Wiele razy uroczystości w Wylatowie uświetnił chór „Festa decoro” z dyrygentką panią Janiną Uherek. Jak nazwa wskazuje – rzeczywiście śpiew chóru nadawał naszym modlitwom bardzo uroczysty klimat, odpowiedni do intencji naszego spotkania. Współtwórcą chóru i jego fanem jest Jerzy Żarnowski z „Solidarności” Wielkopolskiej. Ten sam, który w imieniu robotników żegnał Ojca Honoriusza w dniu jego pogrzebu. Od zawsze w „naszej” Mszy świętej uczestniczą mieszkańcy Wylatowa, potem modlą się z nami przy pomniku – i rozmawiają. Już się rozpoznajemy i witamy jak dobrzy znajomi. Tak też rośnie Ewangelia. Dziękujemy Wam!


Jeżeli wyjazd nie jest tłumny, zatrzymujemy się na agapie w gościnnej plebanii ks. Krzysztofa Tarbickiego i – rozmowom nie ma końca. Stopniowo powstawał nowy krąg – czy nadużyję słowa jeżeli powiem – Przyjaciół? W każdym razie w moim sercu Wylatowo to ogromna wdzięczność dla ludzi, z którymi tam się spotykałam i z którymi te wyjazdy organizowałam. Wyjazdy do Wylatowa stały się już tradycją. Od dwóch lat nie ma z nami śp. ks. Edwarda Szymanka, przyjaciela o. Honoriusza, którego homilie niezmiennie poruszały pamięć, serca i sumienie. Powoli i stanowczo nadchodzi czas na zmianę pokoleniową.

Wylatowo_3b
Przed plebanią
Wylatowo_3
Homilię głosi ks. Edward Szymanek TChr przyjaciel o. Honoriusza
Wylatowo_5
Kwiaty pod pomnikiem skłądają przedstawiciele Solidarności Wielkopolskiej
Wylatowo_2a
Kamień na tle bocznej ściany kościoła
Wylatowo_4a
Modlitwę wiernych przygotowała i czyta Małgosia Klemczak
Wylatowo_4
Przy ołtarzu w Wylatowie o. Paweł, Kozacki, ks. Edward Szymanek TChr i ks. Marciniak
Wylatowo_6
Wielokrotnie towarzyszył nam chór Festa Decoro. Dyryguje Janina Uherek
Wylatowo_7
Agapa na plebanii w Trzemesznie, gdzie po uroczystościach w Wylatowie zaprosił nas ks. prałat Bronisław Michalski
Wylatowo_8
Ks. Prałat z pasją opowiadał nam dzieje swojej ukochanej bazyliki w Trzemesznie
Wylatowo_9
Wyjazdy do Wylatowa zbliżały ludzi. Tu ks. Edward i o. Michał w drodze z plebanii do kościoła
Wylatowo_10
Są z nami ks. Edward Szymanek TChr, o. Michał Pac OP i ks. proboszcz Krzysztof Tarbicki
Wylatowo_11
Agapa na plebanii
Wylatowo_11a
Agapa na plebanii
Wylatowo_12
Ks. Edward, Ks. Krzysztof i o. Michał pred plebanią
Wylatowo_13
Przed plebanią
Wylatowo_13a
Przed plebanią
Wylatowo_13b
Przed plebanią praca w grupach
Wylatowo_14
W drodze do kościoła - też rozmawiamy
Wylatowo_13c
Ruszamy w kierunku kościoła
Wylatowo_15
Aby dojść do kościoła, trzeba pokonać schody
Wylatowo_15a
Małgosia i ks. Edward
Wylatowo_15b
Krysia i Staszka
Wylatowo_16
W 2018 uroczysta Msza między rusztowaniami
Wylatowo_16a
Msza wśród rusztowań
Wylatowo_16b
Przy ołtarzu o. Michał Pac OP, ks. Krzysztof Tarbicki i ks. Edward Szymanek
Wylatowo_16bb
...między rusztowaniami 2018
Wylatowo_16c
Kłaniam się Tobie...
Wylatowo_16d
Tajemnica wiary...
Wylatowo_16e
Modlitwa przed kamieniem
Wylatowo_16f
Modlitwa przed kamieniem
Wylatowo_18
Po modlitwie rozmowy przed kościołem
Wylatowo_19
Modlitwa przed kamieniem
Wylatowo_20
Rozmowy przed kościołem
Wylatowo_21
Jeszcze zdjęcie pamiątkowe...
Wylatowo_22
Rok 2019 - jest z nami o. Michał Śliż
Wylatowo_17
Rozmowy przed kościołem