10 lat „Stypendium Wilmy”!

10 maja 2015 kwesta na stypendia!

Szanowni Państwo,

Ośmielamy się zwrócić do Państwa z prośbą o wsparcie akcji stypendialnej przez odpis 1% od podatku lub o wpłatę na konto Fundacji im. O. Honoriusza Kowalczyka dowolnej sumy.

Od 2005 roku Fundacja wypłaciła 111 takich stypendiów, w tym 29 w rodzinnych stronach o. Honoriusza. Ogólna suma wypłat wynosi ponad 160 tysięcy zł. Fundusze na stypendia pochodzą od różnych osób rozumiejących potrzebę wspierania utalentowanych, a niezamożnych uczniów, ale przede wszystkim od Rodziny i przyjaciół Wilmy.


S
typendia stały się też okazją do przekazu wartości, którymi żył o. Honoriusz. Z jego postawą przez lata zapoznawali się uczniowie, ich rodzice i środowisko. Jednym z owoców akcji stypendialnej jest nadanie imienia o. Honoriusza Kowalczyka szkole podstawowej i gimnazjum w jego rodzinnym Duczyminie.


Choć mijają już 32 lata od dramatycznej śmierci tego niezwykłego człowieka, pamięć o jego ofiarnej pracy w tym kościele i w tym środowisku ciągle w nas żyje i zmusza do kontynuacji jego służby Bogu i ludziom. Liczymy na solidarność środowiska, któremu on służył aż do śmierci.


Wychodząc naprzeciw tej potrzebie klasztor dominikanów wyraził zgodę na organizację
kwesty na stypendia po każdej mszy świętej w niedzielę10 maja br.


Dominikanom i Ofiarodawcom dziękujemy za pomoc!