Zapraszamy na spotkanie
poświęcone poznańskim ofiarom
stanu wojennego

Zapraszamy na spotkanie
poświęcone poznańskim ofiarom stanu wojennego

34. rocznica śmierci o. Honoriusza     35. rocznica śmierci Piotra Majchrzaka

W dniach 35. rocznicy śmierci Piotra Majchrzaka zapraszamy na spotkanie
z jego rodziną i środowiskiem, które chce nie tylko pamiętać wydarzenia
z tamtych lat, ale dążyć do ich wyjaśnienia, a także po prostu być przy
ludziach tak okrutnie skrzywdzonych. Piotr, kiedy został pobity przez ZOMO
i kiedy po kilku dniach umierał, miał dziewiętnaście lat. Był uczniem
Technikum Rolniczego. Był w Waszym wieku. Został skatowany na ulicy
Fredry, na wysokości Kawiarni WZ i Kościoła Zbawiciela. Bezpośredni
świadkowie zdarzenia do dziś milczą, a jeżeli mówią, to nie zgadzają się na
żadną formę upublicznienia ich świadectwa. Strach z tamtych czasów
najwyraźniej przetrwał. Matka Piotra, jego ojciec i bracia znaleźli oparcie w
ówczesnym duszpasterzu akademickim o. Honoriuszu Kowalczyku. On był
wtedy ostoją dla wielu ludzi. Miał w sobie światło i odwagę człowieka, który
na serio uwierzył Chrystusowi. Niecały rok później, w niewyjaśnionych
okolicznościach i On ginie. Obaj umierają w maju. Te dwie osoby połączyły
dramatyczne wydarzenia, ale przede wszystkim ideały, świat wartości,
który wcześniej uznali za swój. Uczestnicy i świadkowie wspomnianych
wydarzeń bezpośrednio po śmierci o. Honoriusza zaangażowali się w
kontynuację jego pracy oraz troskę o przetrwanie pamięci, bo wierzą, że to
pamięć ocali prawdę. Chcemy ją przekazać kolejnemu pokoleniu. Dlatego –
zapraszamy na spotkanie.

W imieniu Zarządu
Fundacji im. O. Honoriusza Kowalczyka

Stanisława Borowczyk

W Poznaniu coraz wyraźniejsza jest walka o wprowadzenie do publicznej świadomości przekonania, że w Poznaniu nie było ofiar stanu wojennego (z wyjątkiem Piotra Cieślewicza).


W ostatnich latach taką kampanię na łamach “Głosu Wielkopolskiego” prowadził Krzysztof M. Kaźmierczak. Głównym przesłaniem jego „dziennikarskiego śledztwa” było stwierdzenie, że Piotr nie został zamordowany przez ZOMO, ale przez birbanta, który właśnie wychodził z kawiarni WZ. W publikacjach były fakty niezgodne z dokumentami, znajdującymi się w IPN. “Głos Wielkopolski” nie umieścił wysłanego sprostowania.


Przez kilka lat pani Anna Piasek – Bosacka zbierała materiały do filmu o Piotrze i dotarła do wyjątkowych informacji, poświadczających, że Piotra zamordowało ZOMO. Projekcja tego filmu wyzwoliła kolejne publikacje wykrzywiające prawdę dotyczącą okoliczności śmierci Piotra oraz dramatycznych zmagań jego Rodziców o publiczne uznanie faktów. Państwo Majchrzakowie od ponad trzydziestu lat dość samotnie zmagają się z sądami. Ciągle przegrywają i płacą. Płacą nie tylko koszty postępowania, ale również wysokie koszty psychiczne! Stąd potrzeba działań informujących o prawdzie związanej ze śmiercią Piotra.


12 maja po mszy św. o godz. 17.00 w sali Duszpasterstwa Dominikanów odbędzie się projekcja filmu o Piotrze Majchrzaku „Pod opieką operacyjną”, a po filmie dr Agnieszka Łuczak wygłosi wykład „Ofiary stanu wojennego. Badania historyczne a ustalenia sądów i prokuratur”.


Szczegółowy program w załączeniu i na plakacie.