Ks. Edward Szymanek TChr
odszedł do Ojca

9 października 2018 roku po południu odszedł do Domu Ojca śp. ks. profesor Edward Szymanek wikariusz generalny i generał Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w latach 1971-1989. Biblista, wykładowca w wyższych seminariach duchownych, tłumacz dwóch listów św. Pawła w Biblii Poznańskiej (Do Rzymian i Do
Galatów). Jest autorem podręcznika „Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu” .

Swoją posługą kapłańską i duszpasterską obejmował wiele grup zakonnych
i świeckich konsekrowanych. Był też cenionym duszpasterzem takich grup jak:
Odrodzenie, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Faustinum i innych.
Swoją przyjaźnią obdarzył o. Honoriusza, a po jego Śmierci od początku, aż do ostatniego dnia życia towarzyszył wszelkim działaniom związanym
z pamięcią o Ojcu. Bardzo wspierał prace Fundacji: głosił homilie, był obecny na
uroczystościach, mobilizował. Służył radą i pomocą w przygotowaniu do druku homilii Ojca Honoriusza, do których napisał wstęp.

W burzliwym okresie II Soboru Watykańskiego i w latach siedemdziesiątych często gościł u Dominikanów jako wykładowca i rekolekcjonista. Szczególnie zapisały się rekolekcje wygłoszone w pierwszym roku stanu wojennego. Wyróżniał się
rozumieniem spraw społecznych, odwagą ich nazywania w słowie i działaniu. Np. w początkach stanu wojennego, pełniąc funkcję generała, zgodził się na systematyczne spotkania w domu generalnym Towarzystwa grupy nauczycieli związanych z NSZZ „Solidarność” jako „duszpasterstwo nauczycieli”. Pozostali tam do dziś.

Innym polem działania było odprawianie Mszy św. i spowiedź w domach osób
starszych lub chorych. Odnosił się do ludzi z wielkim szacunkiem i serdecznością. Potrafił też zwyczajnie powiedzieć trudną prawdę.

Przez wszystkie lata dzielił się z nami rzetelną wiedzą biblijną przekazywaną pięknym, bardzo indywidualnym językiem, ale równie silnie oddziaływał osobowością kształtowaną przez modlitwę, systematyczne studium i zakonną ascezę. Był mądry, dobry i wierny w przyjaźni, lubił ludzi, a oni jego. Był też skromny. Na obrazku wydanym z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich napisał „Jezu ufam Tobie”. To zaufanie Bogu i dystans wobec zaszczytów wyraziście zapisały się w jego wśród nas obecności.

Księże Edwardzie — dziękujemy. Pozostajesz w nas jako wyjątkowy autorytet i przykład. Niech Ci Bóg da niebo.

+ 16 października 2018 roku o godz. 10.00 – msza św. pogrzebowa w Bazylice Archikatedralnej

+ 16 października 2018 roku o godz. 12.00 – złożenie ciała do grobu w kwaterze Towarzystwa Chrystusowego na cmentarzu Miłostowo (brama od ul. Gnieźnieńskiej)