Honoriusz Kowalczyk OP na tle swoich czasów. Jak być chrześcijaninem dziś? - Sesja w IPN

Program sesji popularnonaukowej

Honoriusz Kowalczyk OP na tle swoich czasów. Jak być chrześcijaninem dziś?

W czterdziestą rocznicę śmierci

Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”, ul. Dąbrowskiego 29

Poznań, 24 lutego 2023 r. od godz. 10:00 do 15:00

 

Powitanie zebranych przez:

Dr. hab. Rafała Reczka – Dyrektora Oddziału IPN w Poznaniu

Annę Ciszak – Prezesa Fundacji im. O. Honoriusza Kowalczyka OP

Wojciecha Surówkę OP – Członka Zarządu Fundacji im. O. Honoriusza Kowalczyka OP

 

10:30-11:00

Stosunki państwo – Kościół w latach 1944–1989, dr hab. Konrad Białecki, prof. UAM (IPN Poznań, WH UAM)

11:00 -11:30

Dominikanie poznańscy w latach 1945–1989, Mateusz Szłapka (IPN Bydgoszcz)

11:30-12:00

Honoriusz Kowalczyk – droga życia, dr hab. Leszek Zygner, prof. PUZIMC (PUZIM w Ciechanowie)

 

Przerwa 12:00-12:30

 

12:30-13:00

Działalność duszpasterska O. Honoriusza Kowalczyka OP, dr Zofia Fenrych

13:00-13:30

Działania władz komunistycznych wobec O. Honoriusza Kowalczyka OP, dr hab. Elżbieta Wojcieszyk (IPN Poznań)

13:30-14:00

Dziedzictwo myśli O. Honoriusza Kowalczyka OP. Jak być chrześcijaninem dziś?, O. dr Marek Grubka OP

14:00-14:40

On pisał życie światłami, relacje świadków historii: Stanisława Borowczyk i Anna Młodak

14:30-15:00

Projekcja filmu Grażyny Wrońskiej i Piotra Libickiego pt. „Duszpasterz wolności”.