Zapraszamy na uroczystości
związane z 39. rocznicą
śmierci o. Honoriusza