38. rocznica śmierci
o. Honoriusza
Zapraszamy na Mszę
św. i spotkanie on-line

Program rocznicowych wydarzeń
8 maja 2021 (rocznica śmierci)
17.00 – Msza św. u Dominikanów w Poznaniu

15 czerwca 2021 (60. rocznicaświęceń kapłańskich o. Honoriusza)
17.00 – Msza św. u Dominikanów w Poznaniu

8 maja i 15 czerwca 2021
20.00 – Czytamy wspólnie homilie o. Honoriusza
spotkanie on-line – szczegóły czytaj poniżej

…od księdza wymaga się,
żeby był oratorem na ambonie,
wokalistą przy ołtarzu,
psychologiem w konfesjonale,
pedagogiem w salce katechetycznej

– a może on ma być tylko pasterzem!
Dobrym Pasterzem,
który daje życie za owce swoje.

O. Honoriusz

Ten znany tekst o. Honoriusza w tygodniu Dobrego Pasterza i w zestawieniu z życiem Ojca, jego pracą wśród nas, wreszcie wypadkiem i śmiercią – ma szczególną wymowę. On był dobrym Pasterzem i oddał dla nas najlepsze lata życia.

Ojciec miał świadomość, że służy wielkiej sprawie i niósł jej wielkie serce! Mamy więc potrzebę wspólnego wyrażenia wdzięczności wobec o. Honoriusza i wobec Pana Boga. Chcemy wracać do Słów, które wskazywały Drogę.

Choć w tym roku bezpośrednie spotkanie zastąpi ekran komputera, niech znów przemówią homilie Ojca, tym razem czytane przez jego uczniów i przyjaciół. Homilie te głosił Ojciec w ostatnich miesiącach życia, a więc w czasie, kiedy sam już dojrzewał do Finału. Jest to zatem Jego testament.

Kilkoro z nas przeczyta wybrane teksty lub ich fragmenty. Liczymy na to, że inni włączą się w to czytanie i sami wcześniej wybiorą homilie. Prosimy zgłosić to na telefon Fundacji (506 664 634) lub na maila (aleheiaGeskrzynka.pl).

Liczymy też, że uda nam się porozmawiać na temat co w nas zostało z tamtego czasu, a także – jak uczcić 60. rocznicę święceń kapłańskich Ojca.

 

Teksty homilii Ojca Honoriusza znaleźć można w zakładce Homilie.

Rozmowę będziemy prowadzić za pośrednictwem platformy ZOOM. Nie ma potrzeby instalowania programu ZOOM. Korzystamy z darmowej wersji, dlatego mamy do dyspozycji 40 minut. Jeżeli stwierdzimy, że jest to zbyt krótki czas, zalogujemy się ponownie na kolejne 40 minut. Link do spotkania podany jest poniżej. Gospodarzem spotkania jest Irmina Szukała i to ona odpowie na próbę dołączenia do rozmowy. Spotkanie poprowadzi Staszka Borowczyk.

Link do spotkania:
https://us04web.zoom.us/j/9599367927?pwd=ZmxDZzRDUXdKN3NGLO9ZNm9ja0F2Zz09

Masz_problem z włączeniem się do rozmowy on-line? — kliknij tutaj.

ZAPRASZAMY!!!!

Program rocznicowych wydarzeń na plakacie poniżej