10 lat „Stypendium Wilmy”!

10 maja 2015 kwesta na stypendia!
Szanowni Państwo,

Ośmielamy się zwrócić do Państwa z prośbą o wsparcie akcji stypendialnej
przez odpis 1% od podatku lub o wpłatę na konto Fundacji im. O.
Honoriusza Kowalczyka dowolnej sumy.

Od 2005 roku Fundacja wypłaciła 111 takich stypendiów, w tym 29 w
rodzinnych stronach o. Honoriusza. Ogólna suma wypłat wynosi ponad 160
tysięcy zł. Fundusze na stypendia pochodzą od różnych osób
rozumiejących _ potrzebę _ wspierania _ utalentowanych, a
niezamożnych uczniów, ale przede wszystkim od Rodziny i przyjaciół
Wilmy.

Stypendia stały się też okazją do przekazu wartości, którymi żył o.
Honoriusz. Z jego postawą przez lata zapoznawali się uczniowie, ich
rodzice i środowisko. Jednym z owoców akcji stypendialnej jest nadanie
imienia o. Honoriusza Kowalczyka szkole podstawowej i gimnazjum w jego
rodzinnym Duczyminie.

Choć mijają już 32 lata od dramatycznej śmierci tego niezwykłego
człowieka, pamięć o jego ofiarnej pracy w tym kościele i w tym środowisku
ciągle w nas żyje i zmusza do kontynuacji jego służby Bogu i ludziom.
Liczymy na solidarność środowiska, któremu on służył aż do śmierci.

Wychodząc naprzeciw tej potrzebie klasztor dominikanów wyraził zgodę na
organizację kwesty na stypendia po każdej mszy świętej w niedzielę 10 maja br.

Dominikanom i Ofiarodawcom dziękujemy za pomoc!