1,5 %

KRS 0000038375

Został z nami jako zadanie

Fascynował „postawą ofiarnej miłości”, „niósł nadzieję tam, gdzie samotnie, pusto i źle”, był tym, którego miłość przywracała życiu równowagę… te i wiele innych określeń przychodziło na myśl, kiedy 12 maja 1983 roku tłumnie odprowadzaliśmy o.Honoriusza do Domu Ojca. Pamięć odtwarzała codzienność w
DAdom, wyprawy w Tatry, Bieszczady, spływy, a potem trudny czas strajków studenckich i stanu wojennego, którego Ojciec stał się ofiarą. Jego śmierć po prostu bolała i budziła lęk, bo on był opoką dla wielu, był silny, gdy inni opuszczali ręce. Promieniował radością, zarażał życiowym entuzjazmem i męstwem, miłością Boga, ludzi i ojczyzny. Był człowiekiem modlitwy. Został z nami jako zadanie.

Od kilkudziesięciu lat w rocznicę śmierci o. Honoriusza zbieramy się, aby po raz kolejny spojrzeć na jego pracę i postawę, może znów coś zrozumieć, nabrać sił… Chcemy, aby ślad jego życia pozostał w następnych pokoleniach, dlatego pracujemy w Fundacji im. O. Honoriusza Kowalczyka i staramy się kontynuować jego zaangażowanie w życie. Czujemy opiekę Patrona – Fundacja działa wg zasady „non profit”, tzn. nie zarabiamy, a jednak ciągle możemy podejmować różne działania. Możemy działać, bo znajdują się ludzie, którzy rozumieją, pomagają i którym z tego miejsca dziękujemy!

Mamy nadzieję, że i w tym roku znajdą się osoby, które 1,5% od dochodu odpiszą dla „Fundacji im. O. Honoriusza Kowalczyka”.

Dotychczasowe wpłaty przeznaczaliśmy na stypendia dla uczniów szkół średnich i gimnazjów (łącząc to z pracą wychowawczą), na pomoc dla potrzebujących oraz na spotkania i prace związane z Osobą o. Honoriusza.

Od 2005 roku Fundacja wypłaciła 116 stypendiów, w tym 34 w rodzinnych stronach o. Honoriusza. Ogólna suma wypłat w ostatnim jedenastoleciu wynosi ponad 170 tysięcy zł. Świadectwo życia o. Honoriusza niewątpliwie zasługuje na naszą pamięć oraz wdzięczność i powinno nadal owocować. Rozumiemy to jako
społeczne zadanie, a Zarząd Fundacji pracuje ze świadomością, że jest tej społeczności małą cząstką.

Liczymy na dalszą solidarność i ofiarność, aby rozwijały się sprawy, którym o. Honoriusz służył całym życiem i życiem za to zapłacił.

Dziękujemy za pomoc
Zarząd Fundacji im. O. Honoriusza Kowalczyka