Homilie Ojca HonoriuszaHomilie Potwierdzeniem spełnionego powołania jest i niniejszy wybór homilii Ojca Honoriusza, przedłużający jego przekaz i komentarz ewangeliczny. Są to jakby ziarna pszeniczne, które nadal mają olśniewać i owocować.
Uderza w nich częstotliwość słowa „prawda”. Tak wciąż upragniona. W tamtych czasach pełnych kłamstwa, a także upragniona w naszych czasach. Wciąż odczuwamy jej brak. Dostrzeganie Tego, który jest Prawdą, Chrystusa, jest ciągłą potrzebą naszych serc.

Ks. Edward Szymanek TChr

Trud życia w prawdzie 24 listopada 1981
Jesteśmy rozesłani 4 lutego 1982
Drogi zła 5 lutego 1982
Mieć moc wyrzucania złych duchów 7 lutego 1982, niedziela
Przyjąć prawdę Wielkiego Tygodnia 25 lutego 1982
Taktyka Bożego działania 14 kwietnia 1982
Do przyjaciół słowa 4 czerwca 1982
Znak odradzającego się orła 27 czerwca 1982 niedziela
Otworzyć się na potrzebujących 27 września 1982
Nieść Obecność 30 września 1982
Przyjaźń anioła 2 października 1982
Jesteście wikariuszami Bożej Prawdy 7 października 1982
Karta wolności chrześcijańskiej 1 listopada 1982
Nie tylko modlitwa 2 grudnia 1982
Wydostać się ku Światłu 4 grudnia 1982
Nadzieja jest w nas 5 grudnia 1982
Mieć coś z ducha Eliasza 11 grudnia 1982
Wieczór solidarności w Chrystusie 16 grudnia 1982
Pokonać lęk 13 stycznia 1983
Trzeba scalić to co Boże z tym, co ludzkie 16 stycznia 1983
Racja stanu Polski 15 lutego 1983
Szansa spotkania 6 marca 1983
Sięgać w głąb 10 marca 1983
Każdy dzień już teraz zarysowuje dramat 24 marca 1983
Przemiana dokonuje się mocą wiary 7 kwietnia 1983
Naprawdę żyje się tylko w Bogu 14 kwietnia 1983
Contemplata aliis tradere 16 kwietnia 1983