Z homilii...


Jesteście wikariuszami Bożej Prawdy

7 października 1982, czwartek1
Uroczystość NMP Różańcowej
Ga 3,1-5; Łk 11, 5-13

Drodzy bracia i siostry. Poprzez tajemnicę radosnych Bożych zwiastowań wchodzimy w Boże plany wobec tej najpiękniejszej z ludzkich istot, Matki Najświętszej. Podpatrujemy metodę Bożą, sposób włączania człowieka w tajemnicę Bożego macierzyństwa.
W tej tajemnicy stajemy wobec pierwszego aktu chrześcijańskiego zawierzenia. A więc Boże posłanie i ludzka odpowiedź ukazują nam jak mamy się zachować. Duch Święty chce tak jak Jej i nam zwiastować tę wieść. Matka Najświętsza poprzez swoje fiat, poprzez swoją zgodę, niejako w swej intymności dosięgała Bożej prawdy. Nosiła, słuchała, kochała Bożą prawdę, Boże Słowo, które w Niej stało się ciałem.
A św. Elżbieta powiedziała – błogosławieni, którzy słuchają i strzegą Bożego Słowa. To chodzi o nas.
Drodzy pedagodzy, drodzy profesorowie – wy jesteście jakby wikariuszami Bożej prawdy. Macie jej szukać, badać, studiować i kochać. Ukochaną przez was ukazywać młodemu pokoleniu, które w sposób szczególny jest głodne prawdy. To jest wasza misja. To jest radosne zwiastowanie dzisiejszego wieczoru. Ale broń was Boże, byście przekazywali półprawdy, które są gorsze od fałszu. Waszą misją jest, żebyście służyli prawdzie. I to jest naczelne zadanie wyższej uczelni, aby poprzez waszą służbę prawdzie, wyzwolić w młodym pokoleniu cały potencjał duchowy woli, myśli i serca.
Jednym słowem, zadaniem wyższej uczelni jest kształtować, nie tylko uczyć. To jest odcinek walki o człowieka, o godność często zdeptaną przez uczenie półprawd, przez misterne produkowanie fałszów. W tym kształtowaniu niezbędny jest Chrystus, bo on powiedział, że jest Prawdą, dlatego trzeba się do Prawdy przyznawać. Głosić tę jedną, która jest Życiem, Drogą, naszą Nadzieją, z którą zrośnięta jest cała kultura polska od swego zarania. Wy młodzi i wy starsi jesteście do tego szczególnie powołani.

Wiem, że Polska bój zwycięski toczy
O nie zginęła i nigdy nie zginie –
Lecz my czyż ujrzym ją w chwały godzinie?

Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie,
Jedno wiem tylko: sprawiedliwość będzie
Jedno wiem tylko: Polska zmartwychwstanie.

Zygmunt Krasiński

__________________

1 Msza Święta inaugurująca pierwszy w stanie wojennym rok akademicki. Studenci i profesorowie bojkotowali uroczystości organizowane przez nowe władze uczelni i gromadzili się w kościele akademickim Dominikanów. To była ich inauguracja roku akademickiego.


powrót...