Z homilii...


Przyjaźń anioła

2 października 1982, sobota
Uroczystość Aniołów Stróżów

Poprzez przyjaciół naszych, Aniołów Stróżów, mamy możliwość wpatrywania się w oblicze Ojca naszego w niebie. Istnieje więc ktoś, kto w naszym imieniu stoi przed Bogiem, który Go ciągle zna i ciągle kocha. Aby coś z tej tajemnicy zrozumieć, Pan Jezus poleca, abyśmy byli jako dzieci. Pytajmy jak zrozumieć tajemnice Boże w małym dziecku? Jak budować kształt swego sumienia? Jak wyzbyć się wewnętrznych uwikłań, żeby dochodzić do Boskiej prostoty? Panie, nie jest to zupełnie osiągalne w tym życiu. Ci, którzy wpatrują się w Boga, będą nam w tym procesie pomagali. To są istoty święte, istoty zjednoczone z Bogiem.
Musimy jednak wiedzieć, że zawsze będzie towarzyszył nam duch, który osiąganie Boskiej prostoty będzie niszczył, komplikował. Jeżeli jednak osiągniemy Bożą prostotę, to nad nami będzie miał przewagę tylko nasz Anioł Stróż.


powrót...