Z homilii...


Taktyka Bożego działania

14 kwietnia 1982
Dz 3, 1-10; Łk 24, 13-35

Można się zaczytać w tym zdarzeniu, za każdym razem uchwycić nowy wątek, coś niezgłębionego. Fascynuje mnie Pan Jezus, który po zmartwychwstaniu jest podobny do nas. Podróżny, nic jakby nie wiedział. Pan Jezus udający. To urzekające zdarzenie. Przecież on po to się wmieszał w ich sprawy, żeby być razem. Przymusili Go i został, i wtedy było to – a ja jaj! Wtedy dopiero, gdy Go przymusili, zrozumieli, że są w Jego obecności. I wtedy jest ten bieg do Jezusa. Przedtem Jezus podpytuje się – no co się stało? A oni uciekali od tych zdarzeń aż do momentu, gdy ten Ktoś zrównał się z nimi (…) Fascynuje mnie ta taktyka Boskiego Zbawiciela podobnego do nas. Nie szukajcie Go gdzieś daleko. Trzeba tylko dać się namówić, zbliżyć serce do Niego. Pan rzeczywiście zmartwychwstał! Mamy w życiu naszej wiary tytuł do szczęścia, do ufności. Mamy nadzieję.


powrót...