Pielgrzymki do WylatowaWylatowo

W autobusie


Wylatowo

Wyremontowany kościół w Wylatowie


Wylatowo

Krzyż postawiony przez Cegielszczaków na miejscu wypadku w Wydartowie


Wylatowo

W drodze do Wylatowa zatrzymujemy się przy krzyżu na krótką modlitwę


Wylatowo

Przy krzyżu


Wylatowo

Obok krzyża o. Honoriusza krzyż Waldemara, który zginął tu w 2001 r.


Wylatowo

Ustawienie ciężkiego głazu mającego kształt sopla – to było bardzo trudne i niebezpieczne zadanie

Wydartowo - Wylatowo

Systematyczne wyjazdy do Wylatowa rozpoczęły się od roku 2000, kiedy to na wzgórzu przed drewnianym kościołem postawiliśmy kamienny obelisk mający utrwalać pamięć, że na tym terenie 17 kwietnia 1983 roku wydarzył się dziwny wypadek, w którym zginął duszpasterz akademicki i nieformalny Duszpasterz ruchu niepodległościowego w Poznaniu – o. Honoriusz Kowalczyk OP. Był to teren działalności bezpieki, gdzie półtora roku później zginął ks. Jerzy Popiełuszko.
W latach strajków studenckich i potem Solidarności oraz stanu wojennego Ojciec Honoriusz stopniowo stawał się w Poznaniu najbardziej rozpoznawalną postacią i niekwestionowanym autorytetem. Był też inwigilowany przez UB i straszony. Poznaniacy przyjęli jego wypadek jako zabójstwo polityczne, czemu dali wyraz tłumnie (mimo stanu Wojennego) uczestnicząc w pogrzebie Ojca Honoriusza 12 maja 1983 roku.
W roku Jubileuszowym postanowiliśmy uczcić pamięć o. Honoriusza i postawiliśmy dwa kamienie – pomniki w Wylatowie i Poznaniu. Od tej pory w rocznicę wypadku co roku przyjeżdżamy do Wylatowa, aby uczestniczyć we Mszy świętej, a potem niekiedy skręcamy na Lednicę. Kiedyś zaprosił nas ks. prałat dr Bronisław Michalski do swojej siedziby przy bazylice w Trzemesznie. Plebania musiała udźwignąć najazd dwóch dużych autokarów!
Wiele razy uroczystości w Wylatowie uświetnił chór „Festa decoro” z dyrygentką panią Janiną Uherek. Jak nazwa wskazuje – rzeczywiście śpiew chóru nadawał naszym modlitwom bardzo uroczysty klimat, odpowiedni do intencji naszego spotkania. Współtwórcą chóru i jego fanem jest Jerzy Żarnowski z „Solidarności” Wielkopolskiej. Ten sam, który w imieniu robotników żegnał Ojca Honoriusza w dniu jego pogrzebu. Od zawsze w „naszej” Mszy świętej uczestniczą mieszkańcy Wylatowa, potem modlą się z nami przy pomniku – i rozmawiają. Już się rozpoznajemy i witamy jak dobrzy znajomi. Tak też rośnie Ewangelia. Dziękujemy Wam!
Jeżeli wyjazd nie jest tłumny, zatrzymujemy się na agapie w gościnnej plebanii ks. Krzysztofa Tarbickiego i - rozmowom nie ma końca. Stopniowo powstawał nowy krąg – czy nadużyję słowa jeżeli powiem – Przyjaciół? W każdym razie w moim sercu Wylatowo to ogromna wdzięczność dla ludzi, z którymi tam się spotykałam i z którymi te wyjazdy organizowałam. Wyjazdy do Wylatowa stały się już tradycją. Od dwóch lat nie ma z nami śp. ks. Edwarda Szymanka, przyjaciela o. Honoriusza, którego homilie niezmiennie poruszały pamięć, serca i sumienie. Powoli i stanowczo nadchodzi czas na zmianę pokoleniową.

13 kwietnia 2020 r.                                 Stanisława Borowczyk


Wylatowo

Przed plebanią

Wylatowo

Homilię głosi
ks. Edward Szymanek TChr
przyjaciel o. Honoriusza

Wylatowo

Kwiaty pod pomnikiem
skłądają przedstawiciele
Solidarności Wielkopolskiej

Wylatowo

Kamień na tle
bocznej ściany kościoła

Wylatowo

Modlitwę wiernych przygotowała
i czyta Małgosia Klemczak

Wylatowo

Przy ołtarzu w Wylatowie
o. Paweł, Kozacki,
ks. Edward Szymanek TChr
i ks. Marciniak

Wylatowo

Wielokrotnie towarzyszył nam
chór Festa Decoro.
Dyryguje Janina Uherek

Wylatowo

Agapa na plebanii w Trzemesznie,
gdzie po uroczystościach
w Wylatowie zaprosił nas
ks. prałat Bronisław Michalski

Wylatowo

Ks. Prałat z pasją
opowiadał nam dzieje
swojej ukochanej bazyliki
w Trzemesznie

Wylatowo

Wyjazdy do Wylatowa zbliżały ludzi.
Tu ks. Edward i o. Michał
w drodze z plebanii do kościoła

Wylatowo

Są z nami
ks. Edward Szymanek TChr,
o. Michał Pac OP
i ks. proboszcz Krzysztof Tarbicki

Wylatowo

Agapa na plebanii

Wylatowo

Agapa na plebanii

Wylatowo

Ks. Edward, Ks. Krzysztof
i o. Michał pred plebanią

Wylatowo

Przed plebanią

Wylatowo

Przed plebanią

Wylatowo

Przed plebanią praca w grupach

Wylatowo

W drodze do kościoła - też rozmawiamy

Wylatowo

Ruszamy w kierunku kościoła

Wylatowo

Aby dojść do kościoła,
trzeba pokonać schody

Wylatowo

Małgosia i ks. Edward

Wylatowo

Krysia i Staszka

Wylatowo

W 2018 uroczysta Msza
między rusztowaniami

Wylatowo

Msza wśród rusztowań

Wylatowo

Przy ołtarzu o. Michał Pac OP,
ks. Krzysztof Tarbicki
i ks. Edward Szymanek

Wylatowo

...między rusztowaniami 2018

Wylatowo

Kłaniam się Tobie...

Wylatowo

Tajemnica wiary...

Wylatowo

Modlitwa przed kamieniem

Wylatowo

Modlitwa przed kamieniem

Wylatowo

Po modlitwie
rozmowy przed kościołem

Wylatowo

Modlitwa przed kamieniem

Wylatowo

Rozmowy przed kościołem

Wylatowo

Jeszcze zdjęcie pamiątkowe...

Wylatowo

Rok 2019 - jest z nami
o. Michał Śliż

Wylatowo

Rozmowy przed kościołem