Stypendium Wilmy


Inicjatywy pomocy stypendialnej dla osób potrzebujących pojawiły się prawie natychmiast po śmierci O. Honoriusza, jeszcze przed powstaniem Fundacji i miały na celu promowanie postaw zgodnych ze społeczną nauką Kościoła lub pomoc rodzinom. Idea solidarności z potrzebującymi była bardzo silnie związana z postawą i nauczaniem O. Honoriusza, jak również całego duszpasterstwa Dominikanów.

Od 2005 roku, z inicjatywy matki tragicznie zmarłej Wilmy Meller, uczennicy Liceum im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu ustanowiono stypendium dla uczniów gimnazjum i szkoły średniej. Celem stypendium jest wspieranie rodziny. Fundusz tworzy się z wpłat osób, rozumiejących potrzebę solidarności społecznej w kształceniu dzieci i młodzieży.

Bardzo sobie cenimy wyżej opisany obszar działalności Fundacji, ponieważ jest on świadectwem żywej wrażliwości społecznej, o którą w swojej pracy dusz-pasterskiej tak troszczył się Ojciec Honoriusz.

Kontynuacja tych działań zależy od zainteresowania i ofiarności różnych ludzi. Liczymy na wsparcie tej społecznej inicjatywy.

Wpłat na stypendia można dokonywać na konto Fundacji z dopiskiem: „Fundusz Wilmy”


10 lat „Stypendium Wilmy”!

10 maja 2015 kwesta na stypendia!

Szanowni Państwo,

Ośmielamy się zwrócić do Państwa z prośbą o wsparcie akcji stypendialnej przez odpis 1% od podatku lub o wpłatę na konto Fundacji im. O. Honoriusza Kowalczyka dowolnej sumy.

Od 2005 roku Fundacja wypłaciła 111 takich stypendiów, w tym 29 w rodzinnych stronach o. Honoriusza. Ogólna suma wypłat wynosi ponad 160 tysięcy zł. Fundusze na stypendia pochodzą od różnych osób rozumiejących potrzebę wspierania utalentowanych, a niezamożnych uczniów, ale przede wszystkim od Rodziny i przyjaciół Wilmy.

Stypendia stały się też okazją do przekazu wartości, którymi żył o. Honoriusz. Z jego postawą przez lata zapoznawali się uczniowie, ich rodzice i środowisko. Jednym z owoców akcji stypendialnej jest nadanie imienia o. Honoriusza Kowalczyka szkole podstawowej i gimnazjum w jego rodzinnym Duczyminie.

Choć mijają już 32 lata od dramatycznej śmierci tego niezwykłego człowieka, pamięć o jego ofiarnej pracy w tym kościele i w tym środowisku ciągle w nas żyje i zmusza do kontynuacji jego służby Bogu i ludziom. Liczymy na solidarność środowiska, któremu on służył aż do śmierci.

Wychodząc naprzeciw tej potrzebie klasztor dominikanów wyraził zgodę na organizację kwesty na stypendia po każdej mszy świętej w niedzielę10 maja br.

Dominikanom i Ofiarodawcom dziękujemy za pomoc!


Drodzy Stypendyści

tym razem Fundacja ma do Was gorącą prośbę. Otóż skończyły się pieniądze na stypendia, więc musimy się zmobilizować.

Mamy świadomość, że maj to czas matur lub gorących przygotowań do innych egzaminów czy klasyfikacji rocznej. Jednak prosimy. Wszyscy jesteśmy wpisani w tradycję środowiska dominikańskiego - tu ludzie zawsze znajdowali wieloraką pomoc: duchową, intelektualną, jak również materialną. Tak tworzą się więzi między ludźmi, które pomagały żyć i przetrwały różne burze! Tak rozumiemy kontynuację ofiarnej służby Ojca Honoriusza.

Z serdeczną pamięcią modlitewną – Zarząd Fundacji