Historia


FUNDACJA im. O. Honoriusza Kowalczyka

Życie O. Honoriusza i Jego służba stały się inspiracją do założenia przez Klasztor OO. Dominikanów w Poznaniu fundacji Jego Imienia. Celem Fundacji jest wspieranie misji Zakonu Dominikanów oraz prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej iedukacyjnej w duchu dominikańskiego posłannictwa. W swej pracy Fundacja opiera się przede wszystkim na laikacie. Jej zadaniem jest wspomaganie różnych inicjatyw społecznych i gospodarczych, które służyłyby urzeczywistnianiu głównego celu Fundacji - i takie zadania Fundacja podejmuje, opierając się na bezinteresownej pracy wielu ludzi. Wdalszym ciągu liczymy na współpracę ze strony środowisk i pojedynczych osób.


Konto Fundacji:
ING Bank Śląski SA 56 1050 1520 1000 0022 7780 0088 Oddz. w Poznaniu
KRS 38375