List do Dyrektorów

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Zapraszamy nauczycieli i uczniów na uroczystości związane z 50. rocznicą święceń kapłańskich o. Honoriusza Kowalczyka duszpasterza akademickiego w latach 1974 -1983.

Z tej okazji, prof. Leszek Zygner z Uniwersytetu w Toruniu wygłosi prelekcję dotyczącą okoliczności śmierci ojca Honoriusza Stanisława Kowalczyka OP (1935-1983) w kontekście późniejszego zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki oraz innych kapłanów.

Uroczystościom towarzyszyć będzie wystawa o życiu o. Honoriusza i jego postawie w kontekście czasów w których żył. Ponadto IPN wydaje katalog do tej wystawy bogato ilustrowany zdjęciami.

Ze względu na walory edukacyjne i wychowawcze tych wydarzeń zapraszamy nauczycieli i uczniów oraz wszystkich zainteresowanych.

Ojciec Honoriusz w pamięci wielu mieszkańców naszego miasta pozostał jako duszpasterz heroicznie stający po stronie prawdy, swoją mądrością wspierający ludzi przeciwstawiających się przemocy ideologicznej. W najtrudniejszym czasie stanu wojennego wspierał internowanych i ich rodziny, organizował pomoc duchową, prawną i materialną. Dlatego też przez władze komunistyczne był znienawidzony, a jego wypadek i śmierć zostały przez mieszkańców Poznania przyjęte jako nieprzypadkowe.

Uroczystości odbędą się 15 czerwca (środa)

PROGRAM:

12.00 - mszę św. odprawi i wygłosi homilię ks. bp Marek Jędraszewski (kościół Dominikanów)

13.30 - wykład dra Leszka Zygnera, dyskusja (sala Duszpasterstwa akademickiego) zwiedzanie wystawy (dziedziniec kościoła).

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie grup drogą telefoniczną lub elektroniczną do 10 czerwca.

W imieniu Zarządu Fundacji:

Stanisława Borowczyk


powrót...