AKTUALNOŚCI35. rocznica śmierci Ojca Honoriusza!

Trzydzieści pięć lat dla obecnych studentów, to było przed potopem. Nam, którzy pamiętamy komunizm, „Solidarność” i stan wojenny ciśnie się na usta: już 35 lat? Przed oczami staje młody, energiczny Dominikanin po „dziewiątce” przewijający się między różnymi grupkami zatrzymującymi się po mszy na dziedzińcu kościelnym. Zapamiętaliśmy jego serdeczny uścisk dłoni, uśmiech, zaproszenie na najbliższą… może na rajd? … może na spływ? … a może mówi: napisz mi to! Albo inna sytuacja – korytarz DA, jakaś kobieta zdenerwowana, cicho, hamując płacz relacjonuje … Ojciec słucha uważnie, nie reaguje na to, co dzieje się dookoła, zaprasza do „oczka”… Obrazy same się przesuwają.

Co nam zostało? Co zrobiliśmy z Jego świadectwem? Jak je widzimy teraz przez pryzmat historii, naszego dojrzewania i naszych życiowych doświadczeń?

Niech by ta półokrągła rocznica nagłego odejścia Duszpasterza, bez reszty oddanego Panu Bogu i nam, wyzwoliła w nas na nowo świadomość wartości, które On swoim życiem głosił.

Fundacja, nosząca imię O. Honoriusza zaprasza do aktywnego udziału w przygotowaniach i przebiegu obchodów rocznicy.

W programie uroczystości:

Zapraszamy do udziału w spotkaniu. Czekamy na Ciebie, na Twoje pomysły i materiały. Może warto opowiedzieć jak Ojciec uczył nas bycia człowiekiem i chrześcijaninem? Jak uczył nas Ojczyzny?

Skontaktuj się!

Nie mamy pełnej sumy na wydanie homilii. Możesz odpisać 1% od podatku na Fundację lub pomóc inną drogą?

Pozdrawiam. Staszka      
Zapraszamy na spotkanie
poświęcone poznańskim ofiarom stanu wojennego

34. rocznica śmierci o. Honoriusza     35. rocznica śmierci Piotra Majchrzaka

W dniach 35. rocznicy śmierci Piotra Majchrzaka zapraszamy na spotkanie z jego rodziną i środowiskiem, które chce nie tylko pamiętać wydarzenia z tamtych lat, ale dążyć do ich wyjaśnienia, a także po prostu być przy ludziach tak okrutnie skrzywdzonych. Piotr, kiedy został pobity przez ZOMO i kiedy po kilku dniach umierał, miał dziewiętnaście lat. Był uczniem Technikum Rolniczego. Był w Waszym wieku. Został skatowany na ulicy Fredry, na wysokości Kawiarni WZ i Kościoła Zbawiciela. Bezpośredni świadkowie zdarzenia do dziś milczą, a jeżeli mówią, to nie zgadzają się na żadną formę upublicznienia ich świadectwa. Strach z tamtych czasów najwyraźniej przetrwał. Matka Piotra, jego ojciec i bracia znaleźli oparcie w ówczesnym duszpasterzu akademickim o. Honoriuszu Kowalczyku. On był wtedy ostoją dla wielu ludzi. Miał w sobie światło i odwagę człowieka, który na serio uwierzył Chrystusowi. Niecały rok później, w niewyjaśnionych okolicznościach i On ginie. Obaj umierają w maju. Te dwie osoby połączyły dramatyczne wydarzenia, ale przede wszystkim ideały, świat wartości, który wcześniej uznali za swój. Uczestnicy i świadkowie wspomnianych wydarzeń bezpośrednio po śmierci o. Honoriusza zaangażowali się w kontynuację jego pracy oraz troskę o przetrwanie pamięci, bo wierzą, że to pamięć ocali prawdę. Chcemy ją przekazać kolejnemu pokoleniu. Dlatego - zapraszamy na spotkanie.

W imieniu Zarządu      
Fundacji im. O. Honoriusza Kowalczyka      

Stanisława Borowczyk      

plakat


Zapraszamy
na uroczystości związane
z 33. rocznicą śmierci o. Honoriusza

plakat


1% plakat

KRS 0000038375

Został z nami jako zadanie
Fascynował „postawą ofiarnej miłości”, „niósł nadzieję tam, gdzie samotnie, pusto i źle”, był tym, którego miłość przywracała życiu równowagę... te i wiele innych określeń przychodziło na myśl, kiedy 12 maja 1983 roku tłumnie odprowadzaliśmy o.Honoriusza do Domu Ojca. Pamięć odtwarzała codzienność w DAdom, wyprawy w Tatry, Bieszczady, spływy, a potem trudny czas strajków studenckich i stanu wojennego, którego Ojciec stał się ofiarą. Jego śmierć po prostu bolała i budziła lęk, bo on był opoką dla wielu, był silny, gdy inni opuszczali ręce. Promieniował radością, zarażał życiowym entuzjazmem i męstwem, miłością Boga, ludzi i ojczyzny. Był człowiekiem modlitwy. Został z nami jako zadanie.
Od ponad trzydziestu lat w rocznicę śmierci o. Honoriusza zbieramy się, aby po raz kolejny spojrzeć na jego pracę i postawę, może znów coś zrozumieć, nabrać sił... Chcemy, aby ślad jego życia pozostał w następnych pokoleniach, dlatego pracujemy w Fundacji im. O. Honoriusza Kowalczyka i staramy się kontynuować jego zaangażowanie w życie. Czujemy opiekę Patrona - Fundacja działa wg zasady „non profit”, tzn. nie zarabiamy, a jednak ciągle możemy podejmować różne działania. Możemy działać, bo znajdują się ludzie, którzy rozumieją, pomagają i którym z tego miejsca dziękujemy!
Mamy nadzieję, że i w tym roku znajdą się osoby, które 1% od dochodu odpiszą dla „Fundacji im. O. Honoriusza Kowalczyka”.
Dotychczasowe wpłaty przeznaczaliśmy na stypendia dla uczniów szkół średnich i gimnazjów (łącząc to z pracą wychowawczą), na pomoc dla potrzebujących oraz na spotkania i prace związane z Osobą o. Honoriusza.
Od 2005 roku Fundacja wypłaciła 116 stypendiów, w tym 34 w rodzinnych stronach o. Honoriusza. Ogólna suma wypłat w ostatnim jedenastoleciu wynosi ponad 170 tysięcy zł. Świadectwo życia o. Honoriusza niewątpliwie zasługuje na naszą pamięć oraz wdzięczność i powinno nadal owocować. Rozumiemy to jako społeczne zadanie, a Zarząd Fundacji pracuje ze świadomością, że jest tej społeczności małą cząstką.
Liczymy na dalszą solidarność i ofiarność, aby rozwijały się sprawy, którym o. Honoriusz służył całym życiem i życiem za to zapłacił.

Dziękujemy za pomoc
Zarząd Fundacji im. O. Honoriusza Kowalczyka10 lat „Stypendium Wilmy”!

10 maja 2015 kwesta na stypendia!

Szanowni Państwo,

Ośmielamy się zwrócić do Państwa z prośbą o wsparcie akcji stypendialnej przez odpis 1% od podatku lub o wpłatę na konto Fundacji im. O. Honoriusza Kowalczyka dowolnej sumy.

Od 2005 roku Fundacja wypłaciła 111 takich stypendiów, w tym 29 w rodzinnych stronach o. Honoriusza. Ogólna suma wypłat wynosi ponad 160 tysięcy zł. Fundusze na stypendia pochodzą od różnych osób rozumiejących potrzebę wspierania utalentowanych, a niezamożnych uczniów, ale przede wszystkim od Rodziny i przyjaciół Wilmy.

Stypendia stały się też okazją do przekazu wartości, którymi żył o. Honoriusz. Z jego postawą przez lata zapoznawali się uczniowie, ich rodzice i środowisko. Jednym z owoców akcji stypendialnej jest nadanie imienia o. Honoriusza Kowalczyka szkole podstawowej i gimnazjum w jego rodzinnym Duczyminie.

Choć mijają już 32 lata od dramatycznej śmierci tego niezwykłego człowieka, pamięć o jego ofiarnej pracy w tym kościele i w tym środowisku ciągle w nas żyje i zmusza do kontynuacji jego służby Bogu i ludziom. Liczymy na solidarność środowiska, któremu on służył aż do śmierci.

Wychodząc naprzeciw tej potrzebie klasztor dominikanów wyraził zgodę na organizację kwesty na stypendia po każdej mszy świętej w niedzielę10 maja br.

Dominikanom i Ofiarodawcom dziękujemy za pomoc!


Drodzy Stypendyści

tym razem Fundacja ma do Was gorącą prośbę. Otóż skończyły się pieniądze na stypendia, więc musimy się zmobilizować.

Mamy świadomość, że maj to czas matur lub gorących przygotowań do innych egzaminów czy klasyfikacji rocznej. Jednak prosimy. Wszyscy jesteśmy wpisani w tradycję środowiska dominikańskiego - tu ludzie zawsze znajdowali wieloraką pomoc: duchową, intelektualną, jak również materialną. Tak tworzą się więzi między ludźmi, które pomagały żyć i przetrwały różne burze! Tak rozumiemy kontynuację ofiarnej służby Ojca Honoriusza.

Z serdeczną pamięcią modlitewną – Zarząd Fundacjiplakat

31. rocznica śmierci o. Honoriusza,

32. rocznica zakatowania przez ZOMO Piotra Majchrzaka

Zapraszamy na spotkanie
poświęcone poznańskim ofiarom stanu wojennego


12 maja 2014r. (poniedziałek)

13 maja 2014r. (wtorek)


Organizatorzy:     

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska     
Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu     
Fundacja im. o. Honoriusza Kowalczyka     
Fundacja „Sztuka Poznania”     Sprawa Piotra Majchrzaka

W Poznaniu coraz wyraźniejsza jest walka o wprowadzenie do publicznej świadomości przekonania, że w Poznaniu nie było ofiar stanu wojennego (z wyjątkiem Piotra Cieślewicza).
W ostatnich latach taką kampanię na łamach "Głosu Wielkopolskiego" prowadził Krzysztof M. Kaźmierczak. Głównym przesłaniem jego „dziennikarskiego śledztwa” było stwierdzenie, że Piotr nie został zamordowany przez ZOMO, ale przez birbanta, który właśnie wychodził z kawiarni WZ. W publikacjach były fakty niezgodne z dokumentami, znajdującymi się w IPN. "Głos Wielkopolski” nie umieścił wysłanego sprostowania.
Przez kilka lat pani Anna Piasek – Bosacka zbierała materiały do filmu o Piotrze i dotarła do wyjątkowych informacji, poświadczających, że Piotra zamordowało ZOMO. Projekcja tego filmu wyzwoliła kolejne publikacje wykrzywiające prawdę dotyczącą okoliczności śmierci Piotra oraz dramatycznych zmagań jego Rodziców o publiczne uznanie faktów. Państwo Majchrzakowie od ponad trzydziestu lat dość samotnie zmagają się z sądami. Ciągle przegrywają i płacą. Płacą nie tylko koszty postępowania, ale również wysokie koszty psychiczne! Stąd potrzeba działań informujących o prawdzie związanej ze śmiercią Piotra.
12 maja po mszy św. o godz. 17.00 w sali Duszpasterstwa Dominikanów odbędzie się projekcja filmu o Piotrze Majchrzaku „Pod opieką operacyjną”, a po filmie dr Agnieszka Łuczak wygłosi wykład „Ofiary stanu wojennego. Badania historyczne a ustalenia sądów i prokuratur”.
Szczegółowy program w załączeniu i na plakacie.List otwarty autorów filmu „Pod opieką operacyjną”

Przez ostatnie trzy lata realizowaliśmy film dokumentalny o dramacie rodziny Piotra Majchrzaka - ofiary stanu wojennego. Poniósł on śmierć przypadkowo, gdyż 11 maja 1982 roku stanął na drodze patrolu ZOMO.
Podczas kręcenia filmu dotarliśmy do naocznych świadków, którzy widzieli zomowców bijących Piotra. Ich relacje są nowością w sprawie, gdyż dotychczas nikt tak dokładnie nie opowiedział przebiegu zdarzenia.
Zaprezentowane w filmie fakty były konsultowane z dwoma zawodowymi historykami i mają solidne oparcie w dokumentach historycznych, sądowych, prokuratorskich i relacjach świadków.
Dlatego też z rosnącym zdumieniem obserwujemy negatywną kampanię, którą po premierze filmu rozpoczął na łamach „Głosu Wielkopolskiego. Polska the Times” redaktor Krzysztof M. Kaźmierczak.
Niestety pisane przez nas sprostowania nigdy nie zostały wydrukowane przez „Głos Wielkopolski. Polska the Times”. Ponadto w ostatnim czasie pojawił się kolejny artykuł szkalujący, co szczególnie oburzające, rodzinę świętej pamięci Piotra Majchrzaka.
Na stronie Fundacji Sztuki i Edukacji Filmowej SZTUKA POZNANIA (http://www.sztukapoznania.org.pl/) prezentujemy w całości list otwarty autorów filmu oraz wykaz nieścisłości i przekłamań redaktora Krzysztofa M. Kaźmierczaka. Pod tym adresem można również zobaczyć trailer filmu. Film „Pod opieką operacyjną” jest emitowany przez TV Republika.